شرایط ثبت آگهی

AMOL118.ir

ثبت آگهی‌هایی که به هرشکلی، شامل موارد زیر باشند در آمل118 مجاز نیست:

درج آگهی رایگان تبلیغاتی آمل  amol118.ir